Role of Chemotherapy in Stage II Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Curative Radiotherapy
Min Kyu Kang, Dongryul Oh, Kwan Ho Cho, Sung Ho Moon, Hong-Gyun Wu, Dae-Seog Heo, Yong Chan Ahn, Keunchil Park, Hyo Jung Park, Jun Su Park, Ki Chang Keum, Jihye Cha, Jun Won Kim, Yeon-Sil Kim, Jin Hyoung Kang, Young-Taek Oh, Ji-Yoon Kim, Sung Hwan Kim, Jin-Hee Kim, Chang Geol Lee
Cancer Res Treat. 2015;47(4):871-878.   Published online 2015 Feb 13     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.141
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The efficacy of chemotherapy in survival of stage II nasopharyngeal carcinoma
Xin-Bin Pan, Ling Li, Song Qu, Long Chen, Shi-Xiong Liang, Xiao-Dong Zhu
Oral Oncology.2020; 101: 104520.     CrossRef
Survival of stage II nasopharyngeal carcinoma patients with or without concurrent chemotherapy: A propensity score matching study
Di‐Han Liu, Xiao‐Yu Zhou, You‐Guang Pan, Si Chen, Zheng‐Hao Ye, Gang‐Dong Chen
Cancer Medicine.2020; 9(4): 1287.     CrossRef
Concurrent Chemoradiotherapy With or Without Induction Chemotherapy for Patients with Stage II Nasopharyngeal Carcinoma: An Update
Ting Jin, Qun Zhang, Dong-Hua Luo, Feng Jiang, Qi-Feng Jin, Yuan-Yuan Chen, Xiao-Zhong Chen, Wei-Min Mao
Translational Oncology.2020; 13(1): 25.     CrossRef
Predictive factors of chemotherapy use in stage II nasopharyngeal carcinoma
Xin-Bin Pan, Shi-Ting Huang, Kai-Hua Chen, Yan-Ming Jiang, Xiao-Dong Zhu
Medicine.2019; 98(7): e14512.     CrossRef
The role of chemotherapy in the treatment of stage II nasopharyngeal carcinoma: Retrospective analysis of the national cancer database
Zaheer Ahmed, Lara Kujtan, Kevin Kennedy, Valerie Wood, David Schomas, Janakiraman Subramanian
Cancer Medicine.2019; 8(4): 1500.     CrossRef
Patterns of Failure and Survival Trends in 3,808 Patients with Stage II Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosed from 1990 to 2012: A Large-Scale Retrospective Cohort Study
Xue-Song Sun, Di-Han Liu, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Yu-Jing Liang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Ming-Huang Hong, Jun Ma, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
Cancer Research and Treatment.2019; 51(4): 1449.     CrossRef
Combined chemoradiation vs radiation therapy alone in stage-II nasopharyngeal carcinoma: A meta-analysis of the published literature
Sufang Wang, Shan Li, Liangfang Shen
Current Problems in Cancer.2018; 42(3): 302.     CrossRef
The efficacy of induction chemotherapy in the treatment of stage II nasopharyngeal carcinoma in intensity modulated radiotherapy era
Pei-Jing Li, Hao-Yuan Mo, Dong-Hua Luo, Wei-Han Hu, Ting Jin
Oral Oncology.2018; 85: 95.     CrossRef
Concurrent chemoradiotherapy degrades the quality of life of patients with stage II nasopharyngeal carcinoma as compared to radiotherapy
Xin-Bin Pan, Shi-Ting Huang, Kai-Hua Chen, Yan-Ming Jiang, Jia-Lin Ma, Song Qu, Ling Li, Long Chen, Xiao-Dong Zhu
Oncotarget.2017; 8(8): 14029.     CrossRef
Chemotherapy use and survival in stage II nasopharyngeal carcinoma
Xin-Bin Pan, Shi-Ting Huang, Kai-Hua Chen, Xiao-Dong Zhu
Oncotarget.2017; 8(60): 102573.     CrossRef
Long-term survival of nasopharyngeal carcinoma patients with Stage II in intensity-modulated radiation therapy era
Qiaojuan Guo, Tianzhu Lu, Shaojun Lin, Jingfeng Zong, Zhuhong Chen, Xiaofei Cui, Yu Zhang, Jianji Pan
Japanese Journal of Clinical Oncology.2016; 46(3): 241.     CrossRef
Comparison of the efficacy between concurrent chemoradiotherapy with or without adjuvant chemotherapy and intensity-modulated radiotherapy alone for stage II nasopharyngeal carcinoma
Kai-Hua Chen, Xiao-Dong Zhu, Ling Li, Song Qu, Zhen-Qiang Liang, Xia Liang, Xin-Bin Pan, Zhong-Guo Liang, Yan-Ming Jiang
Oncotarget.2016; 7(42): 69041.     CrossRef
Propensity score matching analysis of cisplatin-based concurrent chemotherapy in low risk nasopharyngeal carcinoma in the intensity-modulated radiotherapy era
Lu-Ning Zhang, Yuan-Hong Gao, Xiao-Wen Lan, Jie Tang, Zhen Su, Jun Ma, Wuguo Deng, Pu-Yun OuYang, Fang-Yun Xie
Oncotarget.2015; 6(41): 44019.     CrossRef