Definitive Bimodality Concurrent Chemoradiotherapy in Patients with Inoperable N2-positive Stage IIIA Non-small Cell Lung Cancer
Jae Myoung Noh, Yong Chan Ahn, Hyebin Lee, Hongryull Pyo, BoKyong Kim, Dongryul Oh, Hyojung Park, Eonju Lee, Keunchil Park, Jin Seok Ahn, Myung-Ju Ahn, Jong-Mu Sun
Cancer Res Treat. 2015;47(4):645-652.   Published online 2015 Feb 12     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.144
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Toxicity of Proton Therapy versus Photon Therapy on Salvage Re-Irradiation for Non-Small Cell Lung Cancer
Kyungmi Yang, Yang-Gun Suh, Hyunju Shin, Hongryull Pyo, Sung Ho Moon, Yong Chan Ahn, Dongryul Oh, Eunah Chung, Kwanghyun Jo, Jae Myoung Noh
Life.2022; 12(2): 292.     CrossRef
Salvage proton beam therapy for locoregional recurrence of non-small cell lung cancer
Hyunju Shin, Jae Myoung Noh, Hongryull Pyo, Yong Chan Ahn, Dongryul Oh
Radiation Oncology Journal.2021; 39(1): 24.     CrossRef
Experiences of patients with lung cancer receiving concurrent chemo-radiotherapy
Choi Eunsook, Park Sunhee
Clinical Journal of Nursing Care and Practice.2021; 5(1): 015.     CrossRef
Prognostic significance of tumor poliovirus receptor and CTLA4 expression in patients with surgically resected non-small-cell lung cancer
Hui You, Yi-Zhong Zhang, Huan-Ling Lai, Dan Li, Yu-Quan Liu, Run-Ze Li, Imran Khan, Wendy Wen-Lun Hsiao, Fu-Gang Duan, Xing-Xing Fan, Xiao-Jun Yao, Ya-Bing Cao, Qi-Biao Wu, Elaine Lai-Han Leung, Mei-Fang Wang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2020; 146(6): 1441.     CrossRef
Erlotinib as Neoadjuvant Therapy in Stage IIIA (N2) EGFR Mutation-Positive Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Single-Arm, Phase II Study
Liwen Xiong, Rong Li, Jiayuan Sun, Yuqing Lou, Weiyan Zhang, Hao Bai, Huiming Wang, Jie Shen, Bo Jing, Chunlei Shi, Hua Zhong, Aiqin Gu, Liyan Jiang, Jianxing Shi, Wentao Fang, Heng Zhao, Jie Zhang, Junyuan Wang, Junyi Ye, Baohui Han
The Oncologist.2019; 24(2): 157.     CrossRef
Recurrence dynamics after trimodality therapy (Neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy and surgery) in patients with stage IIIA (N2) lung cancer
Junghee Lee, Hong Kwan Kim, Byung Jo Park, Jong Ho Cho, Yong Soo Choi, Jae Ill Zo, Young Mog Shim, Hongryull Pyo, Yong Chan Ahn, Jin Seok Ahn, Myung-Ju Ahn, Keunchil Park, Jhingook Kim
Lung Cancer.2018; 115: 89.     CrossRef