Using the Lymph Node Ratio to Evaluate the Prognosis of Stage II/III Breast Cancer Patients Who Received Neoadjuvant Chemotherapy and Mastectomy
San-Gang Wu, Qun Li, Juan Zhou, Jia-Yuan Sun, Feng-Yan Li, Qin Lin, Huan-Xin Lin, Xun-Xing Gaun, Zhen-Yu He
Cancer Res Treat. 2015;47(4):757-764.   Published online 2014 Dec 8     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.039
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognosis and influencing factors of ER-positive, HER2-low breast cancer patients with residual disease after neoadjuvant chemotherapy: a retrospective study
Lingfeng Tang, Linshan Jiang, Xiujie Shu, Yudi Jin, Haochen Yu, Shengchun Liu
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Prognostic disparities in young patients based on breast cancer subtype: A population-based study from the SEER database
Bing Chen, Xiaojuan Zhang, Yi Liu, Chuandong Wang
Medicine.2023; 102(13): e33416.     CrossRef
The Effect of Lymph Node Harvest on Prognosis in Locally Advanced Middle-Low Rectal Cancer After Neoadjuvant Chemoradiotherapy
Zhuangbin Lin, Xiaobo Li, Jianyuan Song, Rong Zheng, Cheng Chen, Anchuan Li, Benhua Xu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Breast Cancer Patients With Positive Apical or Infraclavicular/Ipsilateral Supraclavicular Lymph Nodes Should Be Excluded in the Application of the Lymph Node Ratio System
Zhe Wang, Wei Chong, Huikun Zhang, Xiaoli Liu, Yawen Zhao, Zhifang Guo, Li Fu, Yongjie Ma, Feng Gu
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Is Pathologic Axillary Staging Valid If Lymph Nodes Are Less than 10 with Axillary Lymph Node Dissection after Neoadjuvant Chemotherapy?
Hee Jun Choi, Jai Min Ryu, Jun Ho Lee, Yoonju Bang, Jongwook Oh, Byung-Joo Chae, Seok Jin Nam, Seok Won Kim, Jeong Eon Lee, Se Kyung Lee, Jonghan Yu
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(21): 6564.     CrossRef
A novel nomogram for predicting locoregional recurrence risk in breast cancer patients treated with neoadjuvant chemotherapy and mastectomy
Zhou Huang, Mei Shi, Wei-Hu Wang, Liang-Fang Shen, Yu Tang, Qing-Lin Rong, Li Zhu, Xiao-Bo Huang, Jian Tie, Jia-Yi Chen, Jun Zhang, Hong-Fen Wu, Jing Cheng, Min Liu, Chang-Ying Ma, Shu-Lian Wang, Ye-Xiong Li
Radiotherapy and Oncology.2021; 161: 191.     CrossRef
Lymph node ratio as best prognostic factor in triple‐negative breast cancer patients with residual disease after neoadjuvant chemotherapy
Gabriel A. De la Cruz‐Ku, Diego Chambergo‐Michilot, Bryan Valcarcel, Pamela Rebaza, Mecker Möller, Jhajaira M. Araujo, Daniel Enriquez, Zaida Morante, Cesar Razuri, Renato Luque, Antonella Saavedra, Eduardo Eyzaguirre, Maria Lujan, Naysha Noel, Joseph Pin
The Breast Journal.2020; 26(9): 1659.     CrossRef
Development and validation of a nomogram incorporating axillary lymph node ratio to predict survival in node-positive breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapy
Jianguo Lai, Zihao Pan, Peixian Chen, Guolin Ye, Kai Chen, Fengxi Su
Japanese Journal of Clinical Oncology.2019; 49(1): 22.     CrossRef
Lymph node ratio as an alternative to pN staging for predicting prognosis after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer
Dong Hui Cho, Soo Youn Bae, Ji Young You, Hong Kyu Kim, Young Woo Chang, Yoo Jin Choi, Sang Uk Woo, Gil Soo Son, Jae Bok Lee, Jeoung Won Bae, Seung Pil Jung
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences.2018; 34(6): 341.     CrossRef
Ganglio secundario como indicador de linfadenectomía axilar en pacientes afectas de cáncer de mama
Manel Cremades, Mireia Torres, Montse Solà, Jordi Navinés, Icíar Pascual, Antonio Mariscal, Albert Caballero, Eva Castellà, Miguel Ángel Luna, Joan Francesc Julián
Cirugía Española.2017; 95(9): 536.     CrossRef
Secondary Node Analysis as an Indicator for Axillary Lymphadenectomy in Breast Cancer Patients
Manel Cremades, Mireia Torres, Montse Solà, Jordi Navinés, Icíar Pascual, Antonio Mariscal, Albert Caballero, Eva Castellà, Miguel Ángel Luna, Joan Francesc Julián
Cirugía Española (English Edition).2017; 95(9): 536.     CrossRef
Risk factors of locoregional relapse in locally advanced breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy following mastectomy and radiotherapy
Liang Huang, Sheng Chen, Wentao T. Yang, Zhiming Shao
Oncotarget.2017; 8(24): 39703.     CrossRef
Lymph Node Ratio Analysis After Neoadjuvant Chemotherapy is Prognostic in Hormone Receptor-Positive and Triple-Negative Breast Cancer
Jacqueline Tsai, Danielle Bertoni, Tina Hernandez-Boussard, Melinda L. Telli, Irene L. Wapnir
Annals of Surgical Oncology.2016; 23(10): 3310.     CrossRef
Number of negative lymph nodes as a prognostic factor for ypN0-N1 breast cancer patients undergoing neoadjuvant chemotherapy
Fei Xin, Yue Yu, Zheng-Jun Yang, Li-Kun Hou, Jie-Fei Mao, Li Xia, Xin Wang, Xu-Chen Cao
Tumor Biology.2016; 37(6): 8445.     CrossRef