Five-Year Follow-up Study of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance in a Korean Elderly Urban Cohort
Yun-Gyoo Lee, Soo-Mee Bang, Jeong-Ok Lee, Jin Won Kim, Keun-Wook Lee, Jee Hyun Kim, Jung Han Song, Tae-Hee Kim, Ki Woong Kim, Jong-Seok Lee
Cancer Res Treat. 2015;47(2):215-220.   Published online 2014 Aug 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2013.262
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance in a large population with annual medical check-ups in China
Jian-hua Han, Ji-nuo Wang, Yue-lun Zhang, Xin-xin Cao, Dao-bin Zhou, Teng-da Xu, Wei Su, Jian Li
Blood Cancer Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Monoclonal gammopathy of undetermined significance in Chinese population: A prospective epidemiological study
Ling Ma, Shuang Xu, Jianhua Qu, Jian Hou, Yang Wang, Lei Wen, Yang Liu, Ying Kang, Ming Jiang, Weijun Fu, Juan Du, Lin Zhou, Xiaojun Huang, Zhaoxia Zhang, Jin Lu
Hematological Oncology.2019; 37(1): 75.     CrossRef
The clinical features and prognosis of the monoclonal gammopathy undetermined significance: A single center study
Ling Ma, Shuang Xu, Lei Wen, Yang Liu, Ying Kang, Xiaojun Huang, Jin Lu
Blood Cells, Molecules, and Diseases.2018; 73: 9.     CrossRef
Recent advances in multiple myeloma: a Korean perspective
Junshik Hong, Jae Hoon Lee
The Korean Journal of Internal Medicine.2016; 31(5): 820.     CrossRef