Association of Single Nucleotide Polymorphisms in PIM-1 Gene with the Risk of Korean Lung Cancer
Dae Sik Kim, Jae Sook Sung, Eun Soon Shin, Jeong-Seon Ryu, In Keun Choi, Kyong Hwa Park, Yong Park, Eui Bae Kim, Seh Jong Park, Yeul Hong Kim
Cancer Res Treat. 2008;40(4):190-196.   Published online 2008 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2008.40.4.190
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Therapeutic targeting of PIM KINASE signaling in cancer therapy: Structural and clinical prospects
Aanchal Rathi, Dhiraj Kumar, Gulam Mustafa Hasan, Mohammad Mahfuzul Haque, Md Imtaiyaz Hassan
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects.2021; 1865(11): 129995.     CrossRef
Loss of PIM1 correlates with progression and prognosis of salivary adenoid cystic carcinoma (SACC)
Jiajie Xu, Xin Zhu, Qingling Li, Chao Chen, Zhenying Guo, Zhuo Tan, Chuanming Zheng, Minghua Ge
Cancer Cell International.2018;[Epub]     CrossRef
PIM Kinase as an Executional Target in Cancer
Xinning Zhang, Mengqiu Song, Joydeb Kumar Kundu, Mee-Hyun Lee, Zhen-Zhen Liu
Journal of Cancer Prevention.2018; 23(3): 109.     CrossRef
HistoneH3 demethylase JMJD2A promotes growth of liver cancer cells through up-regulating miR372
Jiahui An, Jie Xu, Jiao Li, Song Jia, Xiaonan Li, Yanan Lu, Yuxin Yang, Zhuojia Lin, Xiaoru Xin, Mengying Wu, Qidi Zheng, Hu Pu, Xin Gui, Tianming Li, Dongdong Lu
Oncotarget.2017; 8(30): 49093.     CrossRef
Expressions of osteopontin (OPN), ανβ3 and Pim-1 associated with poor prognosis in non-small cell lung cancer (NSCLC)
Yi Jin, Da-yue Tong, Lu-ying Tang, Jian-ning Chen, Jing Zhou, Zhi-ying Feng, Chun-kui Shao
Chinese Journal of Cancer Research.2012; 24(2): 103.     CrossRef
Overexpression of Osteopontin, αvβ3 and Pim-1 Associated with Prognostically Important Clinicopathologic Variables in Non-Small Cell Lung Cancer
Yi Jin, Da-yue Tong, Jian-ning Chen, Zhi-ying Feng, Jian-yong Yang, Chun-kui Shao, Jia-ping Li, Rossella Rota
PLoS ONE.2012; 7(10): e48575.     CrossRef
No Association between PIK3CA Polymorphism and Lung Cancer Risk in the Korean Population
Jae-Sook Sung, Kyong-Hwa Park, Seung-Tae Kim, Jae-Hong Seo, Sang-Won Shin, Jun-Suk Kim, Yeul-Hong Kim
Genomics & Informatics.2010; 8(4): 194.     CrossRef