Prognosis of pN3 Stage Gastric Cancer
Jung Ryun Ahn, Minkyu Jung, Chan Kim, Min Hee Hong, Hong Jae Chon, Hye Ryun Kim, Hei-Cheul Jeung, Woo Jin Hyung, Sung Sook Lee, Hyun Cheol Chung, Sung Hoon Noh, Sun Young Rha
Cancer Res Treat. 2009;41(2):73-79.   Published online 2009 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2009.41.2.73
Citations to this article as recorded by Crossref logo
GSK461364A suppresses proliferation of gastric cancer cells and induces apoptosis
Dilara Ataseven, Şeyma Taştemur, Fatih Yulak, Sebahattin Karabulut, Mustafa Ergul
Toxicology in Vitro.2023; 90: 105610.     CrossRef
HDAC4 promotes the growth and metastasis of gastric cancer via autophagic degradation of MEKK3
Wei-Jie Zang, Yi-Lin Hu, Chen-Yu Qian, Ying Feng, Jia-Zhou Liu, Jun-Ling Yang, Hua Huang, Yi-Zhun Zhu, Wan-Jiang Xue
British Journal of Cancer.2022; 127(2): 237.     CrossRef
Tumor purity as a prognosis and immunotherapy relevant feature in gastric cancer
Zhe Gong, Jieyun Zhang, Weijian Guo
Cancer Medicine.2020; 9(23): 9052.     CrossRef
S100A10 Accelerates Aerobic Glycolysis and Malignant Growth by Activating mTOR-Signaling Pathway in Gastric Cancer
Yan Li, Xiao-Yu Li, Li-Xiang Li, Ru-Chen Zhou, Yinhe Sikong, Xiang Gu, Bi-Ying Jin, Bing Li, Yan-Qing Li, Xiu-Li Zuo
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;[Epub]     CrossRef
Oncología personalizada: principales biomarcadores en el pronóstico y tratamiento de tumores sólidos
Marta Molina Romero, Emilio José Laserna Mendieta, Gema María Varo Sánchez, María Concepción Alonso-Cerezo, María Orera Clemente
Revista del Laboratorio Clínico.2019; 12(3): e1.     CrossRef
Is it worthy of adding dissection of the superior mesenteric vein lymph node (14v) to standard D2 gastrectomy for distal gastric cancers with No. 6 lymph node metastasis?
J. Zhang, S. Zou, R. Luo, Z. Zhu, Z. Wang, H. Xu, B. Huang
Clinical and Translational Oncology.2019; 21(12): 1699.     CrossRef
Reduced expression of Rap1GAP as a prognostic biomarker for primary gastric cancer patients
Jingjing Zhao, Cong Mai, Desheng Weng, Changlong Chen, Ziqi Zhou, Yuan Liu, Zhiwei Zhou, Peng Wang
Cancer Biomarkers.2018; 22(3): 375.     CrossRef
Prognostic Discrepancy of the 6th and 7th UICC N Classification for Lymph Node Staging in Gastric Cancer Patients after Curative Resection
Sung Jin Oh, Byoung Jo Suh, Jong Kwon Park, Sung Don Oh, Hang Jong Yu
Case Reports in Oncology.2017; 10(1): 57.     CrossRef
Gastric biomarkers: a global review
Nick Baniak, Jenna-Lynn Senger, Shahid Ahmed, S. C. Kanthan, Rani Kanthan
World Journal of Surgical Oncology.2016;[Epub]     CrossRef
MiR 21‐5p as a predictor of recurrence in young gastric cancer patients
Soo‐Kyung Park, Young Soo Park, Ji Yong Ahn, Eun‐Ju Do, Dongho Kim, Jee Eun Kim, kyoungwon Jung, Jeong‐Sik Byeon, Byong Duk Ye, Dong Hoon Yang, Sang Hyoung Park, Sung Wook Hwang, Hwoon‐Yong Jung, Seung‐Jae Myung
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2016; 31(8): 1429.     CrossRef
Functional polymorphisms in apoptosis pathway genes and survival in patients with gastric cancer
Dongying Gu, Mulong Du, Cuiju Tang, Haiyan Chu, Zhi Xu, Xinyin Huo, Weida Gong, Yongfei Tang, Jianwei Zhou, Na Tong, Yong Xu, Zhengdong Zhang, Meilin Wang, Jinfei Chen
Environmental and Molecular Mutagenesis.2014; 55(5): 421.     CrossRef
Improved survival after adding dissection of the superior mesenteric vein lymph node (14v) to standard D2 gastrectomy for advanced distal gastric cancer
Bang Wool Eom, Jungnam Joo, Young-Woo Kim, Daniel Reim, Ji Yeon Park, Hong Man Yoon, Keun Won Ryu, Jong Yeul Lee, Myeong-Cherl Kook
Surgery.2014; 155(3): 408.     CrossRef
Comprehensive genomic meta-analysis identifies intra-tumoural stroma as a predictor of survival in patients with gastric cancer
Yonghui Wu, Heike Grabsch, Tatiana Ivanova, Iain Beehuat Tan, Jacinta Murray, Chia Huey Ooi, Alexander Ian Wright, Nicholas P West, Gordon G A Hutchins, Jeanie Wu, Minghui Lee, Julian Lee, Jun Hao Koo, Khay Guan Yeoh, Nicole van Grieken, Bauke Ylstra, Sun
Gut.2013; 62(8): 1100.     CrossRef
Validity and Necessity of Sub-classification of N3 in the 7thUICC TNM Stage of Gastric Cancer
Fang-Xuan Li, Ru-Peng Zhang, Han Liang, Ji-Chuan Quan, Hui Liu, Hui Zhang
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2013; 14(3): 2091.     CrossRef
Is the New Seventh AJCC/UICC Staging System Appropriate for Patients with Gastric Cancer?
Hong Man Yoon, Keun Won Ryu, Byung Ho Nam, Soo Jeong Cho, Sook Ryun Park, Jong Yeul Lee, Jun Ho Lee, Myeong-Cherl Kook, Il Ju Choi, Young-Woo Kim
Journal of the American College of Surgeons.2012; 214(1): 88.     CrossRef
Comparison of the 6th and 7th Editions of the UICC TNM Staging System for Gastric Cancer: Results of a Chinese Single-Institution Study of 1,503 Patients
Wei Wang, Xiao-wei Sun, Chao-feng Li, Lin Lv, Yuan-fang Li, Ying-bo Chen, Da-zhi Xu, Rajiv Kesari, Chun-yu Huang, Wei Li, You-qing Zhan, Zhi-wei Zhou
Annals of Surgical Oncology.2011; 18(4): 1060.     CrossRef