A Case of Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma with Favorable Response to Systemic Chemotherapy
Gun Min Kim, Hei-Cheul Jeung, Dokyung Kim, Joo Hoon Kim, Sang Hyun Yoon, Eun Suk Jung, Sang Joon Shin
Cancer Res Treat. 2010;42(4):235-238.   Published online 2010 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2010.42.4.235
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma: Biology, Diagnosis, and Management
Liangtao Ye, Julia S. Schneider, Najib Ben Khaled, Peter Schirmacher, Carolin Seifert, Lea Frey, Yulong He, Andreas Geier, Enrico N. De Toni, Changhua Zhang, Florian P. Reiter
Liver Cancer.2024; 13(1): 6.     CrossRef
A New Scoring Method for Personalized Prognostic Prediction in Patients with Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma After Surgery
Feng Zhang, Keshu Hu, Bei Tang, Mengxin Tian, Shenxin Lu, Jia Yuan, Miao Li, Rongxin Chen, Zhenggang Ren, Yinghong Shi, Xin Yin
Journal of Gastrointestinal Surgery.2021; 25(4): 971.     CrossRef
Treatment of Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma
Simona Leoni, Vito Sansone, Stefania De Lorenzo, Luca Ielasi, Francesco Tovoli, Matteo Renzulli, Rita Golfieri, Daniele Spinelli, Fabio Piscaglia
Cancers.2020; 12(4): 794.     CrossRef
Therapy of Primary Liver Cancer
Mei Feng, Yisheng Pan, Ruirui Kong, Shaokun Shu
The Innovation.2020; 1(2): 100032.     CrossRef
Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma successfully treated with sorafenib: case report and review of the literature
Yuka Futsukaichi, Kazuto Tajiri, Saito Kobayashi, Kohei Nagata, Satoshi Yasumura, Terumi Takahara, Masami Minemura, Ichiro Yasuda
Clinical Journal of Gastroenterology.2019; 12(2): 128.     CrossRef
Clinical and pathological features of combined hepatocellular–cholangiocarcinoma compared with other liver cancers
Kazuki Wakizaka, Hideki Yokoo, Toshiya Kamiyama, Masafumi Ohira, Koichi Kato, Yuki Fujii, Ko Sugiyama, Naoki Okada, Takanori Ohata, Akihisa Nagatsu, Shingo Shimada, Tatsuya Orimo, Hirofumi Kamachi, Akinobu Taketomi
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2019; 34(6): 1074.     CrossRef
Locoregional Therapy of Hepatocellular-Cholangiocarcinoma versus Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score–Matched Study
Yu-Hui Huang, Benjamin V. Park, Yi-Fan Chen, Ron C. Gaba, Grace Guzman, R. Peter Lokken
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2019; 30(9): 1317.     CrossRef
Multicenter retrospective analysis of systemic chemotherapy for unresectable combined hepatocellular and cholangiocarcinoma
Satoshi Kobayashi, Takeshi Terashima, Satoshi Shiba, Yukio Yoshida, Ikuhiro Yamada, Shouta Iwadou, Shigeru Horiguchi, Hideaki Takahashi, Eiichiro Suzuki, Michihisa Moriguchi, Kunihiro Tsuji, Taiga Otsuka, Akinori Asagi, Yasushi Kojima, Ryoji Takada, Chigu
Cancer Science.2018; 109(8): 2549.     CrossRef
Yttrium-90 Radioembolization for Unresectable Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma
Lauren S. Chan, Daniel Y. Sze, George A. Poultsides, John D. Louie, Mohammed A. Abdelrazek Mohammed, David S. Wang
CardioVascular and Interventional Radiology.2017; 40(9): 1383.     CrossRef
A Case of Curative Resection of Advanced Combined Hepatocellular-cholangiocarcinoma after Neoadjuvant Chemotherapy
Jee Eun Choi, Kyung Hee Kim, Seon A Kim, Jung Hwan Lee, Sang Myung Woo, Sang-Jae Park, Eun Kyung Hong, Woo Jin Lee
Korean Journal of Pancreas and Biliary Tract.2016; 21(2): 101.     CrossRef
Combined hepatocellular cholangiocarcinoma: Controversies to be addressed
An-Qiang Wang
World Journal of Gastroenterology.2016; 22(18): 4459.     CrossRef
Biphenotypic Primary Liver Carcinomas: Assessing Outcomes of Hepatic Directed Therapy
Kathryn Fowler, Nael E. Saad, Elizabeth Brunt, M. B. Majella Doyle, Manik Amin, Neeta Vachharajani, Benjamin Tan, William C. Chapman
Annals of Surgical Oncology.2015; 22(13): 4130.     CrossRef
Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma (cHCC-CC): a distinct entity
Kate O’Connor, Joanna C. Walsh, David F. Schaeffer
Annals of Hepatology.2014; 13(3): 317.     CrossRef
Transplantation versus resection for patients with combined hepatocellular carcinoma–cholangiocarcinoma
Ryan T. Groeschl, Kiran K. Turaga, T. Clark Gamblin
Journal of Surgical Oncology.2013; 107(6): 608.     CrossRef